Asgari Ücret Elbette Yükselsin. Peki Kayıt Dışı Ekonomi Ne Olacak? 

Merhaba,
Bugün farklı bir yazı yazmak istiyorum. Geneli kapsayan bir yazı yazmak istiyorum. Asgari ücret, toplumda kelime olarak pek sevilmez 🙂 Yazımın konusu Asgari Ücret zammı.

Öncelikle ne olduğuna kısaca belirtmek isterim; Asgari ücret, minimum ücret, çalışanlara bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve çalışanın gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Ülkemizde Asgari ücret Asgari ücret Tespit komisyonu tarafından gelecek yıl için belirlenir. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, En çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur. Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir. (*)
Burada amaçlanan çalışanları belirli bir ücret seviyesinin altında kesinlikle çalıştırılamayacağıdır.

Yasal erk, işverenlere böyle bir sınır belirtmezse bizim gibi gelişmekte olan ve işsizlik olan ekonomilerde bir işi daha düşük ücrete yapmak isteyen “birileri” çıkacak ve işverenin vermeyi planladığı ücret sürekli azalacaktır. Bu durumda çalışanlar zarar görecektir. Bu yüzden antipatinin aksine asgari ücret, çalışanı koruyan bir sistemdir.

Bu yıl Asgari ücret için devrim yılı olacak desem sanırım yanlış olmaz. Çünkü AGİ ile birlikte 1000,00 TL olan asgari ücretin ba(ğ)zı 🙂 sebeplerden ötürü 1300,00 TL olacağı konuşulmaktadır. Bugün okuduğum haberde bu ücret yükünün işveren tarafından karşılanacağı yazmaktadır. (Kaynak: Hürriyet)

Asgari ücretin yükselmesi elbette iyi bir şey fakat ince hesaplar yapılmadan ba(ğ)zı! kaygılarla ücret yükünün işverenlere yıkılması konusu için aynı olumlu değerlendirmeyi maalesef yapamayacağım.

Toplumun refahını hepimiz istiyoruz çünkü toplumsal refah bireysel refahımızla doğru orantılıdır. Asgari ücretin yükselmesinin bedeli yasal olarak vergisini ödeyen işverenden/çalışandan çıkarılmamalıdır. Üzülerek belirtmek isterim ki; ekonomimizde kayıt dışılık ta bulunuyor. Bu kayıt dışı ekonomiden tahsil edilemeyen primlerin yüklerini de yasal çalışan/işveren ödemektedir. Asgari ücretin yükselmesi için yapılacak olan şey meydanlarda karar almak değildir.

  • Ülke içerisindeki kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır,
  • Çalışma izni olmayan yabancı ülke vatandaşlarının çalışmasına kesinlikle göz yumulmamalıdır, (*)
  • Çift bordro sistemini uygulayan firmalar belirlenerek gerekli yasal işlemler yapılmalı ve yasaya göre hareket edilmelidir,
  • Esnaf, zanaatkar vb. serbest çalışan kesimden -zarar gösterse dahi- kazandıkları gerçek gelirlerin üzerinden düzenli olarak prim ödemeleri alınmalıdır,
  • Yasalar neyi emrediyorsa; herkese aynı şekilde uygulanmalıdır.

Bu sayede havuzda daha fazla para birikecek ve herkes sisteme dahil olduğu için kişi başı ödenecek olan maliyet düşük olacaktır. Prim düşük olduğu için işveren daha fazla personel/yönetici çalıştıracak (Çünkü işveren maliyeti düşük olacak) Çalışanların eline daha fazla ücret geçecektir. (Çünkü ödediği prim düşük olacaktır) Tüm bunlar sağlandıktan sonra asgari ücretin yükü işverene devredilebilir.

Ekonomiyi tek bir kurum, kişi, işveren, çalışan vb. değil; ekonominin görünmez eli yönetir.

Emre İnanç Kayatürk
İnsan Kaynakları Profesyoneli

(*)http://memurunyeri.com/memur/ucret/8563-asgari-ucret-tespit-komisyonu-kac-defa-toplaniyor-ve-komisyon-uyeleri-ne-kadar-ucret-aliyor.html
(**) İş-Kur’da bizzat yaşadım. Bir aday, İş-Kur danışmanlarının yanında; çalışma izni olmadığı halde iş başvurusunda bulunmak istediğini belirtti. Olamayacağını duyduktan sonra elini kolunu sallayarak İş-Kur binasını terk etti. Memurların hiçbiri yabancı ülke vatandaşına, yaptığının yasal olmadığını belirtmedi.

Reklamlar