Kurumsal e-Posta Yazım Teknikleri

Merhaba,

İletişim, İnsan Kaynakları açısından çok önemli bir yetkinliktir. İletişim kelimesini kullanınca hepimizin aklına yüzyüze iletişim şekli gelir ancak iletişim aslında her şeydir. Parfüm kokunuzdan tutun yüz hareketleriniz, duruşunuzdan tutun kullandığınız kelimelere kadar her şey iletişimin konusudur.

En basit anlamıyla iletişim kişinin duygu ve düşüncelerini sözler, semboller, yazılar vb şeyler ile karşı taraf/taraftakilere aktardığı süreçtir.

İletişim, sözlü ve sözlü olamayan şekilde ikiye ayrılır.

Sözlü iletişim yüz yüze ve telefonda yaptığımız görüşmelerdir. Sözlü olamayan iletişim ise yazılı, beden dili, alan kullanımı vb. etkenlerin kullanıldığı modeldir.

İş yaşamında birçok kişiyle ve pozisyonla iletişim halindeyiz. Duygu ve düşüncelerimizi doğru bir şekilde karşı tarafa aktarmadığımız takdirde yanlış anlaşılmalar ve sorunlarla karşılaşmaktayız. Teknoloji, hayatımızı değiştirdi. Artık ofislerimizde yüzyüze görüşmelerden daha çok yazılı iletişim şekli olan e-postayı kullanmaktayız. Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre çok daha zor olan bir iletişim metodudur. Çünkü; sözlü iletişimde kullandığımız Beden dilini ve ses tonunu yazılı iletişimde kullanabilmemiz teknik açıdan mümkün değildir. Bunun için zamanla yazılı iletişime yüz hareketlerini temsil eden semboller eklenmiştir 😉

İlk e-posta Ray Tomlinson tarafından 1971 yılında gönderilmiştir. Zaman içerisinde o dönemlere göre devrimsel sayılan bu iletişim metodu evrimleşmiş ve kendisine çeşitli kurallar oluşturmuştur. İş yaşamında bu e-posta kurallarına uymazsanız zor durumlarda kalabilirsiniz. Bu açıdan e-posta yazım tekniklerini gözü kapalı bir şekilde biliyor ve uyguluyor olmanız gerekmektedir. Aşağıda e-Posta yazım kültürü ile ilgili kuralları derledim. Umarım sizlere yardımcı olur;

Emre İnanç Kayatürk
İnsan Kaynakları Profesyoneli

Teknik ve Teorik Bilgiler

From I Gönderen veya Kimden: İletiyi gönderenin bulunduğu (adres) ve adı. Burada otomatik olarak kişinin adı olarak gözükse de başka kişinin adı ile de gönderim yapmak mümkündür.

To I Kime : e-Postanın kime/kimlere yollanacağı yazılır ve gösterilir.

Subject I Konu : e-Postayı açıklayan kelimelerdir.. İletilerin filtrelenmesine yardımcı olur.

Body I Mesaj Gövdesi : Mesajın yazıldığı bölümdür.

CC I Carbon Copy I Karbon Kopya: Gönderilen kişiye ek olarak iletinin başka kişilerede gönderilmesini sağlar. e-Posta, buraya yazılan kişilere doğrudan hitap etmez, ileti bu kişilere bilgilendirme amacı ile gönderilir.

BCC I Blind Carbon Copy I Gizli Karbon Kopya: Buraya yazılan alıcılar iletide gözükmez. Etik olarak birçok kişiye gönderilen resmi olmayan iletiler için bu alanın kullanılması uygun olur.

Reply I Yanıtlama: Belli bir kişiden gelen iletiyi yanıtlamak için kullanılır.

Reply All I Herkesi Yanıtla: Yanıtlanan iletiyi, gelen iletinin “To”ve “CC” kısmında yazılmış olan tüm kişilere yollamak için kullanılır. Genellikle hatanın yapıldığı yerdir. E-Posta yanıtlanırken sadece ilgili, bilgisi olması gerektiği kişiler yanıta eklenmelidir. Size e-Posta gönderen kişi yanlışlıkla ilgili olamayan birisini CC’e koyduysa -sözlü olmayan kural gereği- sizin çıkarmanız gerekmektedir.

Attachment I Ek: E-Postanın yanında gönderilen dosyalardır. (PDF, JPEG, Word, Powerpoint, RAR vb.)

emre_inanc_karakas_eposta_yazim_teknikleri

To, CC, BCC Bölümü

 • e-Postaların amacı zaman tasarrufudur. Bu sebeple konu ile ilgili olmayan kimseye e-Posta gönderilmemelidir,
 • Muhatabı tek olan iletilerde To kısmına sadece o kişi yazılmalıdır.
 • E-posta, gönderilecek olan bir kişi ve o kişinin mensubu bulunduğu grubu ilgilendiriyorsa; iletinin to kısmına sadece grup adı yazılır,
 • E-Posta, Cc’ye koyduğunuz kişi ya da kişilere bilgi amaçla gönderilmektedir.
 • Mesaj, bu kişilere bilgilendirme amacı ile yollandığı unutulmamalı bu kurala göre CC’e kişiler eklenmelidir,
 • To ve cc, şirketin hiyerarşik sırasına göre yazılır,
 • Bazı organizasyonlarda konunun pozisyona yakınlığına göre hiyerarşi bulunmaktadır. (Fikrimce unvanların hiyerarşik sırasına göre yazılması daha uygundur)
 • Aynı unvana sahip kişiler to veya cc’de yer alacaksa; bu kişiler isimlerinin/soyisimlerinin alfabetik sırasına göre yazılması gerekmektedir,
 • Sistemin yorulmasını önlemek ve ekstra iş yükünü hafifletmek cc’ler gerektiği zamanlarda kullanılmalıdır,
 • Bcc’nin gereken şekilde kullanılmaması etik ve profesyonel kurallara aykırıdır.

E-postada Konu Bölümü

 • Kullanıcıların konu bölümüne göre e-postaları okuyup okumama kararı verdiği unutulmamalıdır,
 • Konusu olmayan e-posta görgü kurallarına göre gönderilmez,
 • Konu sizin e-postanızı özetleyen kelimelerden oluşmalıdır,
 • Bu tür konusuz e-postaların junk kutusuna düşme potansiyeli yüksektir,
 • Konu bölümüne uzun cümleler yazılması profesyonelliğe aykırı bir durumdur,
 • Gönderdiğiniz e-Posta çok önemliyse programdan çok önemli diye işaretlenmeli ve konu kıdmına önem derecesi belirtilmelidir, (İletişim Eğitimi Hk.(Acil),
 • Daha önce gönderdiğini bir e-Postayı düzeltip tekrar gönderdiyseniz konu bölümüne düzeltme veya revize diye belirtilmelidir . [İletişim Eğitimi Hk (Düzeltme)]
 • Konu yazımında tüm kelimeler büyük yazılmaz,

Selamlama 

 • E-posta, profesyonel bir selamlama ile başlamalıdır, (Sayın Yetkili, Merhaba Emre Bey, Sayın Emre İnanç Kayatürk vb.)
 • Yanıtlanan e-Postalarda selamlama yapıldıysa ve gün içerisinde farklı bir mesaj gönderecekseniz tekrar selamlamaya gerek yoktur,
 • Kurumda bir departmana veya gruba toplu halde e-posta gönderirken muhatabınızın kim olduğunu bilmiyorsanız veya mesaj tüm grubu ilgilendiriyorsa; “Sayın İlgililer/Sayın …. Departmanı” şeklinde selamlama yapılabilir,
 • Muhatabınızın cinsiyetinden emin değilseniz soyadını kullanarak veya adını soyadını kullanarak selamlama yapabilirsiniz (Sayın Kayatürk/Sayın Emre İnanç Kayatürk)
 • SA, Kolay gelsin, Selam, hi, Mrb vb. bir selamlama yapılmamalıdır,

Mesaj 

 • E-postalar kısa, net ve açık olmalıdır,
 • Yazı fontları ve büyüklükleri standart olmalıdır,
 • Mesaj kısmında detaylandırma gerekmiyorsa karşı tarafın/tarafların zaman yönetimine özen göstermek için mesaj fazla uzun tutulmaz,
 • Yazılacak olan metin paragraflara bölünmeli ve giriş-gelişme-sonuç olacak şekilde yapılandırılmalıdır, Karşı tarafın/tarafların bilgi işlem teknik alt yapısı düşünerek gereksiz ileti gönderimleri yapılmamalıdır,
 • Karışık konularda maddeli yazım kullanılabilir. Üstlere e-Posta gönderilirken yöneticilerin konuyu hatırlayabilmesi ve detaylandırması için maddelerin yanında küçük açıklamalar olmalıdır.
 • e-Posta kesinlikle büyük harfle yazılmamalıdır. Çünkü büyük harfle yazılan metinler yazılı iletişimde bağırma ve hakaret anlamı taşır,
 • Bu yüzden “Caps Lock”un açık olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir,
 • Şirket dışında birisine e-posta gönderilirken yazılan mailde –kurumunuzu temsil ettiğiniz için- çoğul ifadeler kullanılır.
 • Resmi gönderilen e-Postalarda “sokak ağızı” dili kullanımı hem profesyonellikten uzaktır hem de karşı tarafı aşağılama anlamı taşır,
 • Ortak jargonda konuştuğunuz kişiler hariç yaptığınız kısaltmaları anlamama olasılığından  bilinen kısaltmaların dışında çok fazla kısaltma kullanılmamalıdır,
 • Yazılı ve sözlü iletişimde aynı jargonda konuşmak iletişim hatalarını önler,
 • Mesajın kısa ve anlaşılır olması iki tarafında zaman yönetimine olumlu etki yapar,
 • Dosya göndermek için e-posta iletildiğinde küçük bir açıklama yapmak nezaket göstergesidir,
 • Çok zaruri olmadıkça vurgulama yapılmaması gerekmektedir,
 • Gövde yazılırken anlam olarak emir içermemesi karşı tarafta olumlu etki bırakacaktır,
 • Noktalama işaretleri peş peşe kullanılmamalıdır(!!!)
 • Emoji ve sembol kullanılarak gönderilen e-Postalar profesyonellikten uzaktır. 😉 🙂

Ek Gönderimleri

 • Ek gönderiminde dosyayı sıkıştırmak (RAR) hem sizin hem de karşı tarafın sistemini yormayacaktır,
 • Ekleri e-posta ile gönderilemeyecek yüksek MB’lı ekli dosyalar için bulut sistemini kullanabilirsiniz,
 • E-posta ile beraber ekli dosya gönderecekseniz; göndereceğiniz dosyanın uzantısı evrensel standartta olmalıdır, (Word=.docx, Excel=.xlsx, Powerpoint=.pptx, vb)
 • Sunumlarınızın başkası tarafından değiştirilmesini istemiyorsanız .ppsx formatında gönderebilirsiniz,
 • docx, .odt vb. formatında hazırlanan bir dosya .doc formatına dönüşürken şekillerde kayma, renk değişikliği vb. değişikler olmaktadır. Karşı tarafın/tarafların ofis yazılımlarının sürümleri dikkate alınmalıdır,
 • Ekli dosyalarınızın her bilgisayarda uygun olarak açılmasını istiyorsanız PDF formatında gönderebilirsiniz,

Sonlandırma 

 • Eşitinizden ya da astınıza yazdığınız mailler “bilgilerinize sunarım, rica ederim” ifadeleri ile bitirilmelidir,
 • Yöneticilere Fyi (gereğini yapın) kısaltması kullanılmaz,
 • Üstlerinize yazdığınız e-postalar mutlaka “bilgilerinize arz ederim, bilgilerinize arz edilmiştir” ifadeleri ile bitirilmelidir,
 • Her mailin sonuna iyi dilek ifadeleri ile sonlandırılmalıdır ( Saygılarımızla, İyi çalışmalar ) Bu kuralın dışında belirtilen iyi dilek ifadeleri (kolay gelsin, görüşürüz, bye vb.) yazım kurallarına ve görgü kurallarına aykırıdır,
 • Üstlere atılan e-postalar sadece “Saygılarımla” ifadesi ile bitirilir,
 • İletilerde mutlaka imza olması gerekir,

İmza Kuralları

 • İmzanızda kurumuzun standart olarak kullandığı logo olmalaıdır
 • Adınız soyadınız ve unvanınız yer almalıdır
 • Sonlandırma mesajını imzanızın hemen üzerinden verebilirisiniz
 • Akıllı telefon veya tabletten e-posta göndeimlerinde mutlaka mobilden gönderim yapıldığına dair bilgi mesajı olmaldır,
Reklamlar

Kurumsal e-Posta Yazım Teknikleri’ için 35 yanıt

 1. Emre Bey,

  Bilgi dolu, harika bir yazı! Eksiklik olarak gördüğümden değil, küçük bir katkı yapmak istiyorum. Selâmlama sırasında çift hitap kullanılmaması gerekir. “Sayın Bay Hasan … ” veya “Sayın Hasan Bey” gibi.

  Keyifle okudum. Teşekkürler.

  Liked by 1 kişi

  1. Nazik iltifatınız için teşekkür ederim Hasan Bey. Beni onore ettiniz. Belirttiğiniz konuyu en kısa sürede yazıma ekliyor olacağım.
   Selamlar

   Beğen

   1. Merhaba Emre Bey;

    Öncelikle yazınız için teşekkürler. Size sormak istediğim bir maili iki kişiye göndermek istediğimizde, iki kişiye hitap nasıl olmalı? Sadece Merhaba, iyi günler gibi ifadelerin soğuk geleceğini düşünüyorum. Merhaba Ahmet Bey ve Mehmet Bey mi denmeli? Yoksa başka bir şekilde mi hitap edilmeli?

    Beğen

 2. Emre bey,
  faydalı paylaşım için tşkler. CC’ye ekleme hiyerarşisiz nasıl olmalı? Mesela önce kendi müdürüm, sonra genel müdür ve en son patron mu? Veya tam tersi mi?

  Beğen

  1. Merhaba Şükrü Bey, sorduğunuz sorunun en doğru yanıtını iç iletişim departmanınız verecektir. Bana göre unvanca büyük olan yöneticiden başlayarak yazılmalıdır.

   Beğen

 3. “Yöneticilere Fyi (gereğini yapın) kısaltması kullanılmaz,”

  FYI’nin anlamı “gereğini yapın” değildir. For Your Information, yani Bilgilerinize (Sunarım) demektir.

  Dolayısıyla yöneticiler için bu ifade kullanılır.

  Liked by 1 kişi

 4. emre bey merhaba, size yurtdisindan yaziyorum. tesadüfen resmi yazisma örnekleri aramasi yaparken sayfaniza ulastim. biz yeni kurulan bir sivil toplum kurulusu olarak burada büyükelcimizi/ konsolosumuzu tanisma amacli ziyarette bulunmak istiyoruz. randevu talebimizi yazili olarak istediler, uygun yazili randevu talebi nasil yazilir? hitap sekreterya mi, direk sayin büyükelcim mi / baskonsolosum mu yoksa isim soyisimle hitap mi olmali? bu konuda örnek verebilir misiniz?
  cok tesekkürler..
  hamburgtan selamlar

  (tabii ki türkce klavye ile yazacagiz)

  Liked by 1 kişi

  1. Merhaba Ramazan Bey,

   Kurumsal yapılarda isimler geçici unvanlar kalıcıdır. Bu sebeple davet etmek istediğiniz kişinin unvanı mutlaka olmalıdır. Örneği;

   “Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Büyükelçisi Sn. Atilla Tanrıöver,

   Kurumunuzun açılışı münasebetiyle bir resepsiyon düzenleyeceğiz. 29 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek olan açılış resepsiyonumuzu onurlandırmanızdan mutluluk duyacağız”
   Tarzı bir yazı olabilir.

   Ramazan bey, İstanbul, Türkiye’den selamlar

   Beğen

 5. Merhaba, belki konuyla çok bağlantılı değil, ancak kısa bir genel bir bilgilendirmenin faydalı olacağını düşündüm. Büyükelçlik, her ülkede yalnızca 1 tane ve ilgili ülkenin başkentinde bulunur, ancak Konsolosluklar, farklı şehirlerde olabilir, bu kapsamda Hamburg’da da Büyükelçilik değil, Konsolsosluğumuz bulunmaktadır.

  Liked by 1 kişi

  1. Katkınız için teşekkür ederiz Sinem Hanım. Büyükelçilikle konsolosluk kavramlarını karıştırıyoruz.

   Beğen

 6. merhaba Emre Bey
  bir şirket çalışanı ,holding patronuna mail yazarken hangi hitap ile başlamalıdır?
  saygılar

  Beğen

  1. Merhaba Ceren Hanım,

   Sn. İnanç Karakaş, şeklinde “Sayın + isim + soyisim” belirtmeniz daha resmi ve doğru olacağını düşünüyorum. Bazı yönetim kurulu başkanları İsim Bey/Hanımı tercih ediyorlar.

   Beğen

 7. Merhaba Emre Bey,

  Benim gözlemim özel sektörde “arz ederim” kalıbının artık kullanılmadığı yönünde. “Bilgilerinize” ve genel olarak ast-üst farketmeksizin “rica ederim” kullanıldığını gözlemliyorum. Bunun dışında artık en kurumsal firmalarda dahi imoji kullanılmakta. Skype kurumsal gibi hızlı yazışma uygulamalarının kullanımı arttıkça imoji kullanımının bizi ve kuralları değiştireceğini düşünüyorum.

  Sizce de klasik yazım kalıplarının esnetilmesi ve çağa ayak uydurması gerekmez mi? Yorumlarınızı bekliyor olacağım.

  Teşekkürler,
  İyi çalışmalar

  Beğen

  1. Merhaba Sayın Birol,

   Özel sektörde arz ederim kalıbını kullanılmamasının iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi bilinmemesi, ikincisi ise ego faktörü. Emoji kullanımını ise e-postalarda tercih etmemek gerekiyor. Çünkü emin olum bu emojilerden kaynaklı yanlış anlama olur. En basitinden bir kadın çalışana yazacağınız “;)” emojisi cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. Sanırım bu konuda esneklik problemler yaratır. Skype, whatsapp ve diğer sosyal medya uygulamalarından şirket yazışmalarını tasvip etmiyorum. Çünkü bu tür programlar özel programlardır. Çalışanlar özel zamanlarını ayırmak zorunda kalıyor, e-posta yerine bu kanalı kullanıyorlar, sorun teşkil ediyor. Son olarak şunu belirtmek isterim. Çalıştığım şirkette herkes whatsapp üzerinden bana ulaşmaya başlamıştı. e-Posta ile gönderilecek belgeler bile whatsapptan geliyordu. 3 hafta önce telefonumdaki whatsapp uygulamasını kaldırdım. Sadece iMessage kullanıyorum ve özel yaşama daha saygılı bir uygulama. Herkeste onu bilmediğinden akşam ve hafta sonları daha etkin dinlenebiliyorum. Bu durumda performansımı daha çok arttırıyor.

   Beğen

 8. Merhaba,
  Yazı çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Email gönderme, dilekçe yazma, hitap gibi konular aslında en geç lise eğitiminde kazandırılmalıdır. Üniversiteye gelen öğrencinin bunları çoktan biliyor olması, iş hayatına giren bir yeni mezununsa çoktan olağan şekilde karşılaması gerek.

  Beğen

 9. Merhaba Emre bey,
  Sizin hitap la ilgili görüşünüzü merak ediyorum., şimdiden teşekkür ederim.

  Üst amire alt çalışan yazarken,

  a)Merhaba X bey,

  b)X bey merhaba,

  c)Sn. X bey ( hem sayın hem bey aynı anda olmaz biliyorum.)

  Beğen

 10. Merhaba Emre Bey,
  Yurtdışında mühendis olarak çalışıyorum. Proje müdüründen bir konuda yardım talep edeceğim,
  1.)… tekrar değerlendirilmesi konusunda yardımlarınızı rica ederim.
  2.)… tekrar değerlendirilmesi konusunda yardımlarınızı arz ederim.
  3.)… tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bilgilerinize arz ederim.

  şeklinde mi devam etmem gerektiği konusunda kararsız kaldım.
  Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Liked by 1 kişi

 11. Merhabalar

  Bilgilendirici ve çok net bir yazı. Yeni işe girecekler, hali hazırda çalışanlar için mükemmel bir kaynak belki de. Ellerinize sağlık diyorum ve ek olarak bir soru sormak istiyorum.
  Mobil cihazlardan gönderildiğine dair bilgi olması gerektiğini yazmışsınız en son maddenizde. Açıkçası ben, özellikle mobil cihazdan gönderdiğim belli olmasın diye mobil cihazımdaki imzaları, normal tarayıcı üzerinden hazırladığım imzalar ile aynı yapıyorum. Bu nedenle bahsini ettiğim maddenin sebebini merak ettim. İlginiz ve bu güzel kaynak için teşekkürler.

  Beğen

  1. Merhaba Ömer Faruk bey,

   İlk olarak nazik iltifatlarınız için teşekkür ederim. Söz konusu maddenin küçük bir özelliği var. bildiğiniz gibi cep telefonlarıyla excel tablosu okumak, yazmak, düzenlemek zor oluyor. Mobilde olduğunu bildiğim birisine raporları ek olrak PDF olarak iletirim. Ayrıca telefondan yazı yazarken yazım hatası yapabilme ihtimalimiz daha fazla. karşı taraf sizin mobilde olduğunuzu bilirse yazım yanlışlarınızı anlayışla karşılayabilir. Örneğin benim telefonum “Adaya geri bildirimde bulundum” cümlesini”Ada’ya geri bildirimde bulundum” diye yazıyor. IOS işte. Selamlar.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s